TR EN

Pay Geri Alım Programı

Pay Geri Alımı Programı Hakkında

Yönetim Kurulumuz 14.02.2023 tarihinde yaptığı toplantıda;
1) Sermaye Piyasası Kurulu, Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı ilke kararına istinaden;
Şirketimizin pay fiyatlarının gerçek performansını yansıtmaması, hisselerimiz üzerinde yaşanan piyasa hareketlerini stabil hale getirmek, fiyat dalgalanmalarının önlenmesi ile sağlıklı hareket etmesine katkıda bulunmak ve şirketimiz pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla, gerekli görüldüğü takdirde Borsa İstanbul'da ALMAD koduyla işlem gören hissemizin geri alımının yapılması konusunda şirket yönetiminin yetkilendirilmesine,
2)Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının 60.000.000 TL olarak ve geri alınacak azami hisse adedinin ise bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine,
3)Pay geri alımı için ayrılacak olan fonun Şirketimizin öz kaynaklarından karşılanmasına,
4) Pay geri alım programı süresinin 1 yıl olarak belirlenmesine,
5)Şirket paylarının pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve pay geri alımına ilişkin kararın ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Pay Geri Alım Programının Sonlandırılması Hakkında


Yönetim Kurulumuz 16.05.2023 tarihinde yaptığı toplantıda;
1) 14.02.2023 Tarihli kap açıklamamızda belirtmiş olduğumuz, Sermaye Piyasası Kurulu, Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı ilke kararına istinaden Borsa İstanbul'da ALMAD koduyla işlem gören hissemizin geri alımının yapılması konusunda başlattığımız Pay geri alımı programının, 16.05.2023 (Bugün) itibarı ile sonlandırılmasına,
2) Pay geri alım programı çerçevesinde alımı gerçekleştirilen nominal pay adedi 3.250.000 TL, 1 TL nominal değerli her bir pay için ödenen ortalama tutar 4,14218 TL, alınan 3.250.000 TL nominal tutarlı hisse için şirket iç kaynaklarından ödenen fon miktarı 13.462.091,21 TL ve geri alınan payların sermayeye oranı %1,182 olup, pay geri alım programı hakkında yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında, pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir.


Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması Hakkında


14.02.2023 Tarihli kap açıklamamızda belirtmiş olduğumuz, Sermaye Piyasası Kurulu, Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı ilke kararına istinaden Borsa İstanbul'da ALMAD koduyla işlem gören hissemizin geri alımının yapılması konusunda başlattığımız ve 16.05.2023 (Bugün) itibarı ile sonlandırılan ve Kap açıklaması ile bildirilen Pay geri alımı programı çerçevesinde alımı gerçekleştirilen 3.250.000 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli her bir pay başına 4,21 TL fiyattan Borsa İstanbul Pay Piyasasında satılmıştır.
Bu işlem sonucunda Şirketimizin, ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (kendi paylarında) sermayesindeki payı %1,182'den %0'a düşmüş olup geri alım programı çerçevesinde alınan tüm paylar satılmıştır. Pay geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerde şirketimiz 220.408,79 TL tutarında kazanç elde etmiştir.