TR EN

Çevre Yaklaşımı

Kömür ile dekapaj, eskavasyon, yıkama ve eleme gibi üretim sırasında oluşabilecek çevresel kirlilikleri kaynağında önleme ve zararlarını en aza indirgeme yaklaşımını benimseyen Altınyağ, üretim sırası ve sonrasında ortaya çıkan atıkların çevre mevzuatı gereğince imhası konusunda her zaman tüm hassasiyeti göstererek doğayla dost bir anlayış sergiliyor.

 

BATI TRAKYA KAPASİTE RAPORU    Ced Olumlu Belgesi-22